BAZI MALLARIN KDV ORANLARI İNDİRİLDİ
 • M. BahadırBalcılar
  • M. Bahadır Balcılar
  • m.bahadirbalcilar@gmail.com
  • 7 Ocak 2020 - 16:37:11

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 28.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden balık, tavuk yumurtası ve bazı mobilyaların katma değer vergisi oranları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle indirilmiştir. Söz konusu Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 2007/13033 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 1994 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı, 2 Ocak 2020 tarih ve 30996 sayılı 1. mükerrer resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak belirtilen indirimli oranın uygulanması bazı şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Bilindiği üzere katma değer vergisi oranlarıyla ilgili olarak 2007/13033 sayılı Kararın 1.maddesinde iki adet liste yayımlanmıştır. Belirtilen maddenin (a) bendinde; ekli listelerde yer almayan mal ve hizmetlerin vergiye tabi tesliminde katma değer vergisi oranının %18 olarak uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Kararın 1.maddesinin (b) bendinde ise (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için katma değer vergisi oranı % 1, (c) bendinde ise (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için katma değer vergisi oranı da % 8 olarak belirlenmiştir.

Tavuk Yumurtası Teslimleri
1994 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden artık tavuk yumurtasının toptan tesliminde %1 perakende tesliminde %8 katma değer vergisi oranı uygulanacaktır. Yani bizler yumurtayı bakkaldan ya da marketten %8 katma değer vergisi ödeyerek alacağız. Üretici firma ile bakkal veya market arasındaki yumurta alış verişlerinde ise katma değer vergisi oranı %1 olarak uygulanacaktır. Efendim, biz televizyonda yumurtanın katma değer vergisi oranın %1’ e indirildiğini, duyduk diyenleri, ben de duyar gibiyim. Evet, %1’e indirildi ama ne yazık ki bu indirim toptancılara uygulanacak. Bizim için %8 katma değer vergisi oranının uygulanması gerekmektedir. Çünkü bakkalın veya marketin bize satışı yani tüketiciye satışı perakende satış oluyor. Nasıl oluyor, onu da anlatalım.

Katma değer vergisi oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı (BBK) kararın 1.maddesinin (3) fıkrasında; bazı malların toptan veya perakende teslimlerinde farklı katma değer vergisi oranı uygulanmasına imkân verecek şekilde düzenleme yapılmıştır. Düzenlemenin içeriği şöyledir.

“(I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.” Denilmektedir.

Belirtilen kararın (4) fıkrasında ise perakende satış şu şekilde tanımlanmıştır. “Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.”

1994 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1.maddesiyle (I) sayılı listenin 3 üncü sırasının sonuna “tavuk yumurtası” ibaresi eklenmiştir. Dolayısıyla bu sıradaki ürünlerin perakende safhasındaki teslimlerinde %8 katma değer vergisi oranı uygulanması gerekmektedir. Böylece nihai tüketici olan bizlere tavuk yumurtası satanlar %8 katma değer vergisi oranını uygulayacaklardır.

Yaş Sebze ve Meyve Teslimleri
1994 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2.maddesiyle (I) sayılı listenin 6 ıncı sırasında yapılan değişiklikte; toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri ile bunlar tarafından gerçek usule tabi katına değer vergisi mükelleflerine teslimi %1 olarak korunmuştur. Dolayısıyla %1 oranı bütün teslimleri kapsamadığından bu oranın nihai tüketici olan bizlere uygulanması önceden de mümkün değildi.

Balık Teslimleri
1994 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2.maddesiyle (I) sayılı listenin 6 ıncı sırasında yapılan değişiklik ile toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların bunlar tarafından gerçek usule tabi katına değer vergisi mükelleflerine teslimi %1 olarak uygulanması sağlanmıştır. Dolayısıyla %1 oranı yaş sebze ve meyvede olduğu gibi, bütün teslimleri kapsamadığından bu oranın nihai tüketici olan bizlere uygulanması mümkün görülmemektedir.

Mobilya Teslimleri
Yukarıda belirtilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3.maddesiyle (II) sayılı listenin (B) DİĞER MAL VE HİZMETLER başlıklı bölümüne, mobilya ürünlerine ilişkin GTİP numaraları eklenerek bunların teslimlerinde uygulanan katma değer vergisi oranı %8’e indirilmiştir. Bu oran mobilya teslimlerinin toptan ve perakende teslimlerinin tamamını kapsadığından nihai tüketici olan bizlere de uygulanması gerekmektedir.

Kararda belirtilen GTİP numaraları genel kullanıma yönelik ev ve büro mobilyalarını kapsamaktadır. Ancak listede özel amaçlı mobilyalara yer verilmemiştir. Örneğin berber koltuğu listede yer alırken dişçi koltuğuna yer verilmemiştir. Yine kamp ve bahçede kullanılan ve yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilya da liste dışında tutulmuştur.

Toptan satışlardaki katma değer vergisi indirimi her ne kadar nihai tüketiciye yansımamış olsa da; bu indirimin, sektördeki alıcıların daha az işletme sermayesine ihtiyaç duymalarını sağlaması, ayrıca aynı kararname ile nihai tüketicilere az da olsa sağlanan katma değer vergisi indiriminin ekonomiye canlılık getirmesini ümit etmekteyim. Umarım hepimiz için faydalı olur.

 • Etiketler
 • Yorumla
Reklam alanıdır
ÖNE ÇIKANLAR
  Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz