DOĞAYI SEV DOĞAL YAŞA
 • MustafaMızrak
  • Mustafa Mızrak
  • mustafamizrak33@hotmail.com
  • 13 Ocak 2020 - 17:32:21

Sağlık ile çevre arasındaki ilişkiyi irdelemek için sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali vurgulaması yapmak gerekir. Dolayışı ile insanın yaşadığı fizik şartlar ve yaşam alanları anlamında çevre çok önemlidir. Bu kapsamda, her yıl dünyanın farklı bir ülkesinin ev sahipliğinde çeşitli etkinlikler yapılmakta, dünyadaki çölleşme ve kuraklık için güncel durum ve gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ülkemizde, erozyon ve çölleşme tehdidi altındaki riskli arazilerimiz toplamda milyonlarca hektara yakındır, dolayısı ile ortaya çıkan tabloya bakarsak, buraların kurtarılması için bugünden itibaren harekete geçmek gerekir. Bu bilgilerden de tahmin edilebileceği gibi, çölleşme ve kuraklık, küresel bir sorundur. Dünya ekonomisi için büyük bir negatif yük, insanlık için sonuçları trajiktir. En acı tarafı ise, çölleşmenin insan eliyle yaratılan bir problem olmasıdır. Temelde, insanlar tarafından verimlilik esaslı olmayan fazla toprak kullanımı çölleşme için en büyük neden olarak karşımıza çıkmaktadır. İklim değişikliği ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere muhtelif aktörlerin etkisi altında kurak, yarı kurak ve az yağış alan bölgelerdeki toprağın özelliklerini yitirmesi veya kısaca toprağın aşınması çölleşme için, halen kullanılan en iyi tanımlamadır. Dünyada, milyarlarca hektar arazi yani yaklaşık küremiz yüzey alanının üçte biri çölleşme tehdidi altındadır.

İstatistik verilerine göre, yaklaşık milyonlarca kişi kırsal bölgelerden kentlere göç etmiştir, tahmin edilebileceği gibi bunda en büyük etken çölleşme nedeni ile tarımsal üretimde azalma dolayısı ile de aile geçim indeksinin yetersiz hale gelmesidir. Bu tablo, sadece işsizlik ile değil çarpık kentleşme, çevre kirliliği ve dolaylı olarak gelir dağılımındaki adaletsizlik ile sonuçlanmaktadır.
Kuraklık ve küresel ısınmanın tetiklediği çölleşme, Akdeniz’de yer alan ülkemizin, dünya çölleşme haritasında çok yüksek risk sınıfında yer alması gerçeğini yüzümüze vurmaktadır. Bu riski bertaraf etmek ve sağlıklı bir çevre yaratmak adına, ülkemizin yetkili kurullarının başta toprak yasası olmak üzere çölleşme ile mücadelede bir ulusal eylem planını vakit geçirmeden hayata geçirilmelidir.

 

Dünyada yapılmış her şey, sevgi sayesinde yapılmıştır. Değişmek ve değiştirmek istiyorsanız okuyun ve elinize kaleminizi alıp yazmaya başlayın.

 

Mustafa Mızrak / Gazeteci Yazar

 

 

 • Etiketler
 • Yorumla
Reklam alanıdır
ÖNE ÇIKANLAR
  Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz