Koç, 7326 sayılı yapılandırma kanununun avantajlarını paylaştı

Tarih: 12 Eylül 2021 Pazar 13:47

Mersin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ali Koç, 7326 sayılı yapılandırma kanunu ile ilgili açıklamalarda bulunarak vatandaşın aklındaki soruları yanıtladı.

Mersin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ali Koç, 7326 sayılı yapılandırma kanunu ve borçlanmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni çıkan yapılandırma kanununun avantajlarından söz eden Koç, borçlanma için gerekli şartları da dile getirdi. Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7326 sayılı kanun 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girerek vatandaşlara sunuldu. Yapılandırma 31 Ağustos 2021 tarihinde sona erecekti fakat bu yapılandırmaya bir aylık ek süre getirildi ve 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldı. Bu kanun uyarınca kamuya olan borçlarla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların da yapılandırılması imkanı sağlamlandı. Yapılandırma kanunu hakkında açıklamalarda bulunan Ali Koç, yapılandırmanın kapsam alanlarını ve avantajlarını dile getirdi. Koç, “2021 Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağkur sigortalıların daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yeniden yapılandırma kapsamındadır. Yapılandırma kapsamında; ana para borçlarınız için gecikme zammı ile faiz uygulanmayacak, bunların yerine borçlarınız YI-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi) ile güncellenecektir. Güncellenmiş borcunuzu ilk taksit ödeme süresi sonu olan 30.11.2021 tarihine kadar peşin ödemeniz halinde YI-ÜFE tutarının yüzde 90’ı, iki taksitle 31.12.2021 tarihine kadar ödemeniz halinde ise YI-ÜFE tutarının yüzde 50’si silinecektir. İdari para cezalarında ise; anapara borcunun yüzde 50’si silinecek, kalan YI-ÜFE ile güncellenecektir” dedi.

“ASGARİ ÜCRETİN 3’TE 1’İNDEN AZ OLDUĞU TESPİT EDİLENLERİN BORÇLARI SİLİNECEK”

Genel Sağlık Sigortası (GSS) yapılandırması hakkında bilgilendirmede bulunan Koç, “Herhangi bir 4a, 4b sigortalı, Bağkurlu çalışması olmayan vatandaşlarımıza zorunlu olarak sağlık sigortası primi ödeniyor. Emekliliğe etki eden uzun vadeli sigortalı primleri bildirilmiyor, sadece sağlık sigortası. Ancak zorunlu bir sağlık sigortası. Kişi gelir tespitine gidiyor, hane içerisinde bütün aile bireyleri ile birlikte gelir tespiti yapılıyor. Hane başındaki kişi geliri asgari ücretin 3’te 1’inden az ise yeşil kart dediğimiz hiçbir sigorta prim borcu çıkmadan, ücretsiz yeşil kart alınıyor. 3’te 1’inden fazla ise 110 TL aylık sağlık sigortası primi alıyoruz. Bir kişiden alıyoruz ve aile bireylerinin tamamı yararlanıyor. Tüm sağlık yardımından yararlanabiliyorlar. Bunun da yapılandırması var; 5510/60-g kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanların 30.11.2021'e kadar gelir testine başvurması halinde, GSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihine göre güncellenecektir. Gelir testi sonucunda hane içindeki geliri asgari ücretin 3’te 1’inden az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir” ifadelerine yer verdi.

“TAKSİTLİ ÖDEME TERCİH EDENLER İKİŞER AYLIK DÖNEMLERDE 6, 9, 12 VE 18 EŞİT TAKSİTLE ÖDEME YAPABİLİRLER”

Borcu yoktur yazılarının alınması ile ilgili, yapılandırma yapılmış ve ilk ödeme tarihi olan 30.11.2021 tarihi beklemeksizin ilk taksit ödenirse ve başka bir cari borç yoksa sigorta prim teşviklerinden yararlanabileceğini belirten Koç, “Borcu yoktur yazısı alabiliyorlar ve ihalelere girebiliyorlar. Peşin ödeme haricinde taksitli ödeme tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabilirler” şeklinde konuştu. İdari para cezaları hakkında da bilgilendirmede bulunan Koç, “30.04.2021’den önce bu tarihte dahil, işlenen fiillere ilişkin olup, son başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan para cezaları, idari para cezalarıdır. Örneğin; 30 Nisan 2021 tarihinden önce bir denetim geçirmiş, mesela şubat ayı diyelim. Bir kişinin sigorta primini yatırmamış, sigortasız çalıştırmış ve denetmenlerce tespit edilmiş. Bu borç tahakkuk etmiş ise ve henüz ödenmemiş ise yapılandırmanın son tarihi olan 30 Eylül 2021 tarihine kadar müracaatları halinde idari para cezalarının yüzden 50’si terkin ediliyor” diye konuştu. Bunu da bir örnek ile açıklayan Koç, “İdari para cezamızın, borç tutarımızın hangi tutardan nerelere kadar yapılandırma ile geldiğini örneklendirirsek; Alacağımız 2016 yılında bir fiil, bin 200 TL idari para cezası yüzde 50’sini terkin edeceğiz demiştik. Bin 200 TL’lik ana paramıza bin 100 TL’lik gecikme zammı uygulanmış. 2016’daki bin 200 TL, 2 bin 300 TL oluyor. Yapılandırıldığında ise bin 200 TL’nin borç aslının yüzden 50’si terkin ediliyor, 600 liraya düşüyor. Buna uygulanacak YI-UFE ile birlikte gecikme zammı olan bin 100 lira ise 100 liraya düşüyor. Bu yapılandırma ile 2 bin 300 TL olan borç, 700 TL’ye kapatılabiliyor” dedi.

“NEREDEYSE GECİKME ZAMMI DİYE BİR ŞEY KALMIYOR”

  • Prim borcu hakkında da örnek vererek açıklamalarda bulunan Koç, “2008 yılında bin 200 liralık bir ana para, prim alacağımız olsun. Buna bugün yapılandırma olmamış olsa 4 bin 334 TL de gecikme zammı uygulandığında, toplam alacağımız 5 bin 534 TL oluyor. Gecikme zammı yapılandırma ile siliniyor, bunun yerine YI-UFE uygulandığında 922 TL oluyor. Peşin ödenmesi halinde yüzde 90’ı da gidiyor ve 4 bin 334 TL 90 TL kalıyor. Bin 200 TL ana paramız vardı. Ana paraya 90 lira ilave ederek bin 290 liraya prim borcu kapanıyor. 5 bin 534 liralık bir borç bin 290 liraya kapanabiliyor. Neredeyse gecikme zammı diye bir şey kalmıyor” şeklinde konuştu. Eksik işçilik prim borçlarının yapılandırmaya süresinde başvurması şartıyla, 30.4.2021 tarihinden önce bitirilmiş özel bina inşaatları ile ihale konusu işlerle ilgili yapılandırma ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar tebliğ edilmiş ve kanununun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş fark işçilik borçları, yapılandırma kapsamında olduğunu belirten Koç, “Fark işçilik; örneğin inşaatı yaptırıyoruz, metrekareye düşen bir bedel vardır. Burada inşaat bittikten sonra yapmış olduğunuz değerlendirme neticesinde eksik işçilik çıkarsa ve inşaatın bitirilme tarihi 30 Nisan’dan önce olacak. Bu eksik işçiliklerimizde peşin ve taksitli ödemek şartıyla YI-UFE’ne orantılanarak hesaplama yapılacaktır.  Peşin veya taksitli borcun tamamın ödenmesi sonrası ilişiksiz, teminat iadesi belgesi alınabilecek. Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa ilişiksiz, teminat iadesi belgesi hemen alınabilecektir” ifadelerine yer verdi.

“FAZLAYA İLİŞKİN HACZİ KALDIRIN DİYEBİLİYOR, BU YASAL BİR TALEP”

Koç, Taşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizler işe alınan teminatların kanunun yürürlük tarihinden önce 6183 sayılı Kanuna göre yürütülen icra takipleri neticesinde uygulanan hacizlere ilişkin; peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde borcun tamamının ödenmesi, taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise ilk taksitin ödenmesinin ardından hak ve alacak hacizleri, Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde yapılandırılan borcun tamamının ödenmesinin ardından, taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise; ilk taksit tutarının ödenmesi, hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmaması ve borçlu tarafından talep edilmesi halinde yapılandırma öncesi toplam borç miktarı kadar hacizler baki kalmak kaydıyla taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizler kaldırılabileceğini dile getirdi. Eğer kişi, 48. Maddeye göre taksitlendirme yaptı ama yapılandırma çıktı. Yeni çıkan yapılandırma daha uygun, daha cazipse 48. Maddeyi iptal edip yeni yapılandırmaya sokabiliyoruz.  48. Maddede 50 bin liraya kadar olan borçlar için hiçbir teminat almıyoruz. Borç 50 bin liranın üzerinde ise 50 bin lirayı aşan kısmın yarısı kadar teminat alıyoruz. Örnek; borcumuz 80 bin lira, 50 bin liraya kadar zaten hiçbir sıkıntı yok. 50 bin lirayı aşan kısım 30 bin lira. Bunun da yarısı kadar yani 15 bin liralık teminatla 80 bin liralık bir borcu yapılandırabiliyoruz, taksitlendirebiliriz” diye belirtti.

“İHYADA İSTEDİĞİ KADAR PRİMİ GERİ ALAMIYOR”

Bağkur sürelerinin ihyasının en çok ilgi gören konu olduğunun altını çizen Koç, Bağkur dondurması veya silinmesi diye bilinen konu hakkında da vatandaşları aydınlattı. Koç, “Daha önce 2008 yılında 5 yıldan daha fazla prim borcu olanlar borçlarını ödememiş ise dondurduk. 2015 yılında 1 yıldan fazla borcu olanlara tekrar yapıldı. 2017’deki yapılandırmamızda 1 yıldan fazla olan borçlara yeniden yapıldı. 7326 sayılı yasamızda bir yıl şartı da koymadık. Geçen yıl, 1 Kasım’dan sonraki borçlar bu ayın sonuna kadar Bağkur borçları ödenmezse orası da silinecek. Bunların ihyası mümkün. Ama 4 defa silme kanunu gelmiş. Kişinin 8 yıllık primini silmişiz. Kişi emekli olacak 4 yıla ihtiyacı var. Şunu yapamıyoruz, buradan 4 yıl istiyorum, benim ihtiyacım bu kadar diyemiyor. 8 yılın tamamını ödemesi gerekiyor. 4 yıl fazla prim ödeyerek emekli olacak. 25 yıl değil de 29 yıldan emekli olacak. Bir askerlik veya doğum borçlanması gibi değil. Oralarda istediği kadar alıyor ama ihyada ya tamamını alacak ya da hiç almayacak. İhya eski tarihli borçlularımız için çok büyük avantaj. Bize yapılandırma süresinin son başvurusu 30 Eylül ama ihyada bu bir ay daha uzamış durumda. 30 Ekim’e kadar başvurur ve 30 Ekim günü öderse yine faiz silinecek. O günün borcunu YI-UFE uygulayıp, borcunu yeniden ihya ettirebileceğiz” dedi. Bu konuyla ilgili de örnek veren Koç, “Yapılandırma olmamış olsa 1 günlük Bağkur prim borcumuz 41 lira 20 kuruş. Asgari ücreti 30 güne bölüyoruz, yüzde 34,5 prim olarak alınıyor 1 günlük bedel 41 lira 20 kuruş olarak ortaya çıkıyor. 1993 ile 2003 arasında 10 yıl, 3 bin 600 günlük bir hizmeti silinmiş kişi bunun yapılandırma olmamış olsaydı bana yine ihya etme hakkı vardı. Yapılandırmadan sonra da ihya hakkı var ama yapılandırma şartlarından yararlanmayacak. Ben bunu 3 bin 600 günlük bir borcunu 148 bin liraya ihya edecektim. Şimdi faizini sildiğimiz için bu rakamlar 25-30 bin liralara kadar düşüyor. 2016 ile 2019 yılları arasında bir borç ise, yakın tarihli bir borç ise bu kadar yararlanamıyor. Borcun tarihi ne kadar eski olursa, o kadar fazla avantaj sağlıyor. En çok talebi buradan alıyoruz. Eğer kişi hiç müracaat etmezse ihyaya şu anda borcumu silin şeklinde dilekçe verirlerse, yapılandırmanın son gününü beklemeden borcumu silin derse siliyoruz” şeklinde konuştu.

YAPILANDIRMA BOZMA KOŞULLARI

Koç, yapılandırmada peşin veya taksitli ödeme seçeneklerinin de değiştirebileceklerini belirtti. Kişi peşin ödemesini isterse taksitli ödemeye, taksitli ödemesini de isterse peşin ödemeye çevrilebileceğini söyleyen Koç, “Yapılandırmanın bozulması peşin ödemeyi seçenler bakımından en geç 1.11.2021 tarihine kadar ödememe veya aynı tarihe kadar peşin ödeme talebinin taksitle ödeme talebine dönüştürülüp ilk taksit ödemesinin de yine en geç 1.11.2021 tarihine kadar yapılmaması halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. Kişi yapılandırma talebinde bulundu, 12 taksiti seçti, ilk ödeme tarihimiz 30.11.2021. bu tarihten önce gelip, ben böyle müracaat ettim ama ben bunu peşine çevirmek istiyorum derse bu talebini alıyoruz. Tam tersi, peşin ödemeyi tercih etti, ama imkanları el vermedi. Yine son güne kadar müracaat edip 18 taksit istiyorum dediği zaman peşini bozup, taksite çevirebiliyoruz. Yapılandırmadan yararlanabilmek için dava açılmaması, açılan bir dava varsa davadan feragat edilmesi ve mahkemeden buna dair yazı getirmesi gerekiyor. Yapılandırmanın bozulması halinde borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlülüğünden yararlanabilecekler. 20 bin liralık bir borcu yapılandırdılar, 4 taksiti düzenli ödedi. Senin ödediğin bu para yandı demiyoruz. Yapılandırma ile 20 bin liraya düşmüştü, borcu eski haline getirip ödediği tutarı çıkarıyoruz. Yapılandırma bozma koşuluna girmediği sürece yapılandırma borçlarının ödenmesi kaydında sigorta, prim, teşvik ve uygulamalarından da yararlanabilecekler” ifadelerine yer verdi.

“İŞE GİRİŞ TARİHİNDEN ÖNCE DOĞUM YAPANLAR YARARLANAMIYOR”

Askerlik, doğum ve yurtdışı borçlanması hakkında da vatandaşları bilgilendiren Koç, askerlik borçlanmasında askerlik yapan sigortalının o süre boyunca bulunan dönemi borçlanabildiğini ifade etti.  Koç, “Günlüğü alt sınır olarak asgari cüretin alt sınırından hesapladığımız zaman 38 liradan borçlanabiliyorlar. Bu borçlanmadaki temel ilke askerliğin yapılmış olması. Eğer kişi, askere gitmeden önce sigortalı ise, yapmış olduğu borçlanma hizmet süresine ilave edilecek. Önce askerlik yapıp daha sonra sigortalı olmuş ise, sigorta giriş tarihi borçlanması halinde askerlik süresi kadar geriye götürülecek. Örneğin, 1.1.1990 yılında işe giren bir sigortalımız, askerliğini 1983-1985 yılları arasında yapmış olsun. 540 gün askerlik yaptı diyelim. Giriş tarihi 1990’dı. 540 gün askerliği daha önce yaptığı için giriş tarihinden itibaren geriye çekilecek. 1.6.1988 tarihi, kişinin işe giriş tarihi olacak ve emeklilik hesabını buna göre yapacağız. Doğum borçlanması da, doğum yapan sigortalılığımız işe giriş tarihinden sonra doğum yapmaları halinde aynı örnekten gidersek 1.1.1990 tarihinde işe giren bir kadın sigortalımız doğumlarını 1.1.1990 tarihinden sonra yapması lazım. Bu şekilde aradaki prim borçlarını, doğum borçlanması yöntemiyle yapabiliyorlar. En fazla 3 çocuğa kadar borçlanabiliyorlar. Her bir çocuk için 2 yıl, 720 gün toplam olarak 3 çocuk için maksimum 2 bin 160 gün doğum borçlanması yaparak 6 yıla kadar prim borçlanması kazanabiliyorlar. Bunun da hesaplanması yine bir günlük tutarı 38 lira olarak hesaplanıyor. İşe giriş tarihinden önce doğum yapanlar ise bundan yararlanamıyor” dedi. Yurt dışı borçlanması ile ilgili de açıklamalarda bulunan  Koç, sözlerini şu şekilde tamamladı: “2019 yılı 1 Ağustos’a kadar Türkiye’de çalışması varsa 4a dediğimiz SSK kapsamında borçlanabiliyordu orada kaldığı süreleri. Hiç sigortası yoksa 4b Bağkur kapsamında borçlanma yapılıyordu. 1 ağustos 2019’da getirilen düzenleme ile Türkiye’de ister çalışması olsun ister olmasın tüm borçlanmalar Bağkur kapsamında. Yurt dışı borçlanması günlük asgari kazancın 53 lira oluyor. Yüzde 45’i alınıyor. Yurt dışında prim ödememiş dahi olsa yurt dışında geçirdiği süreyi borçlanıp, emekli olabiliyor.”


Etiket:


Yorum Ekle comment Yorumlar (0)

 
 
  SOSYAL MEDYA
 
 
  GAZETEMİZ
 
 
  BASIN İLAN
 
 
  HAVA DURUMU
 
 
  FACEBOOK
 

 
 
 


 

Çukurova Gazetesi Mersin | Siteden yararlanırken yayın politikamızı okumanızı tavsiye ederiz. cukukovagazetesi.com © Copyright 2021 Tüm hakları saklıdır.
İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz. Hakimiyet Gazetesi basın ve yayın meslek ilkelerine uyar.

URA MEDYA