“Gelecek nesillere temiz enerjinin önemini aktarıyoruz”

Tarih: 4 Eylül 2020 Cuma 16:23

Yılın üç yüzden fazla gününün güneşli geçtiği Mersin’de TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) adına Mersin Şubesi olarak 1997 yılından bugüne kadar güneş enerjisi sistemleri konulu çok sayıda mesleki ve bilimsel seminerler, eğitimler, etkinlikler ve ulusal düzeyde 8 adet sempozyum ve sergi düzenledikleri söyleyen Mersin Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı İbrahim Yücesoy, “Güneş Park Enerji Kompleksi ile halkımıza ve öğrencilerimize enerji üretimi, uygulamaları ve kullanım alanları hakkında eğitimler verilerek, gelecek nesillere temiz enerjinin önemi aktarılmaktadır” dedi.

Haber-Barış Köksal

Mersin Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı İbrahim Yücesoy, Makina Mühendisleri Odasının faaliyetleri ve güneş enerjisi kullanımı ile ilgili projeleri hakkında gazetecilere konuştu. İlk olarak Odanın genel yapısından ve faaliyetlerinden bahseden Yücesoy, Makine Mühendisleri Odasının, Anayasa'nın 135. maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğunu ifade etti.  Odalarının, 1954 yılından bugüne 18 Şube, 56 İl Temsilciği, 44 İlçe Temsilciliği,  Mesleki Denetim Büroları, Akredite Muayene Kuruluşu, Akredite Deney Laboratuvarı, Akredite Kalibrasyon Laboratuvarı, Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşu, Kaynak eğitim ve Muayene Merkezi, Eğitim Merkezi,  Uygulamalı Eğitim Merkezi ile ülke genelinde yaygın bir örgütlenme ağına sahip olduğunu sözlerine ekleyen Yücesoy, “Odamız yarım yüzyılı aşan geçmişinde ülke genelinde gerçekleştirdiği çok yönlü çalışmalarla etkin bir meslek örgütü olarak tanınmıştır. 1954’te 902 olan üye sayısı bugün 120 bine ulaşmıştır Makina Mühendisleri Odası; Makina, Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay, Sistem, Teknik Metod, Üretim ve Mekatronik Mühendisliği, İmalat, Otomotiv, Üretim Sistemleri ve Enerji Sistemleri fakülte ve bölümlerinden mezun olarak diploma almış, tüm mühendisleri içinde toplamaktadır” dedi.

“AMACIMIZ, GÜNEŞ ENERJİSİNİN KULLANIM ALANLARININ YAYGINLAŞMASINI SAĞLAYACAK UYGULAMALARI TANITMAK”

MMO Mersin Şubesinin faaliyetlerinden bahseden Yücesoy, “Yılın üç yüzden fazla gününün güneşli geçtiği Mersin’de TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) adına, Mersin Şubesi olarak, 1997 yılından bugüne kadar güneş enerjisi sistemleri konulu çok sayıda mesleki ve bilimsel seminerler, eğitimler, etkinlikler ve ulusal düzeyde 8 adet sempozyum ve sergi düzenlenmiştir.  Amacımız, ülkemizde, güneş enerjisinin kullanım alanlarının yaygınlaşmasını sağlayacak uygulamaları tanıtmak, yerli ve yeni teknolojilerin üretimini ve kullanımını sağlamaktır. Sempozyumumuzu Ulusal boyuttan,  Uluslararası Kongre’ye dönüştürmek hedeflerimiz arasındadır. Güneş enerjisi sistemlerine örnek oluşturmak ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Mersin’de birinci etabı tamamlanan ve kullanılmaya başlanan Güneş Park Enerji Kompleksi ile halkımıza ve öğrencilerimize enerji üretimi, uygulamaları ve kullanım alanları hakkında eğitimler verilerek gelecek nesillere temiz enerjinin önemi aktarılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“BÜNYEMİZDEKİ EĞİTİM MERKEZİ ARACILIĞIYLA KURSLAR DÜZENLELİYORUZ”
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesinin,  gelişen teknoloji ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda bünyesindeki Eğitim Merkezi aracılığıyla kurslar düzenlediğini kaydeden Yücesoy, “Eğitim Merkezi kapsamında verilen Eğitimler ve Mühendis Yetkilendirme Kursları ile üyelerimize, öğrencilere, teknik elemanlara, Tekniker/Teknisyen/Operatörlere ve ilgili kesimlere yönelik çok sayıda konu başlığında eğitim programı düzenlemektedir. Eğitimler, Şubemizin eğitim merkezinde ya da isteğe bağlı olarak iş yerlerinde açılabilmektedir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17024 standardı kapsamında akredite edilen MMO Personel Belgelendirme Kuruluşu (PBK), 12 alanda Mühendis Yeterlilik Belgesi, 3 alanda EN ve ISO standartlarında Kaynakçı Belgesi, 19 alanda Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınan yetki kapsamında Mesleki Yeterlilik belgesi olmak üzere toplam 34 alanda belgelendirme yapmaktadır” diye konuştu.

“YETKİLİ OLDUĞUMUZ ALANLARDA MUAYENE HİZMETLERİ VE İMALAT KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

MMO AKM akredite muayene kuruluşu olarak Mersin genelinde yetkili oldukları alanlarda muayene hizmetleri ve imalat kontrollerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Yücesoy, “Uzmanlık alanlarımıza giren konularda bilirkişilik, ekspertizlik, hakemlik hizmetleri, motor-şasi numarası orijinalliğinin tespiti, İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve Güvenlik şartları yönetmeliğine göre basınçlı kapların ve kaldırma - iletme makinalarının periyodik kontrollerini gerçekleştirmektedir. Baca gazı ölçümleri, gürültü ve titreşim ölçümleri, İş Hijyen Ölçümleri, Endüstriyel raf kontrolleri, Havalandırma ve İklimlendirme Tesisat Kontrolleri, Yangın Tesisat Kontrolleri, Yürüyen merdiven ve bantların periyodik kontrolü, Araç Uygunluk Raporları düzenlemektedir” şeklinde konuştu.

“2019 YILINDA 9 BİN 127 ADET ASANSÖR KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Mersin genelindeki bulunan asansörlerin güvenliği hakkında da konuşan Yücesoy, “Odamız akredite muayene kuruluşu MMO AKM’ye bağlı olarak faaliyetlerini yürüten birimimiz, şubemiz etkinlik alanındaki belediyelerle, protokoller imzalayarak Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği kapsamında güvenlik standartlarının yükseltilmesi, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla asansörler yılda bir kez kontrol edilmektedir. Şubemiz bu çalışmaları ilçe belediyelerle, yaptığı protokoller kapsamında gerçekleştirmektedir. Merkezimizce kontrol edilen asansörlerin raporları apartman yöneticilerine ve ilgili idarelere verilmektedir. Bu çalışmalarda bir asansör 7 ana başlıkta 130 noktasında kontrol edilmekte ve ayrıntılı bir rapor hazırlanmaktadır. Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen asansör bilirkişilik ve kontrol talepleri de birimimizce karşılanmaktadır. Şubemiz, belediyelerle yaptığı protokoller çerçevesinde asansör tesciline yönelik kontrol hizmetlerini de yerine getirmektedir. Asansörlerin Denetlenmesi işi Sanayi Teknoloji Bakanlığının yürütmesinde, İlçe Belediyelerin yetkisinde olup TÜRKAK tarafından Akredite olmuş A Tipi Muayene Kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Mersin’de 5 adet A Tipi Muayene Kuruluşu hizmet vermekte olup TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi olarak geçtiğimiz yıl Yenişehir, Silifke, Gülnar ve Aydıncık İlçelerimize hizmet verirken 2020 yılı itibariyle Yenişehir ve Tarsus İlçelerimizde hizmete devam ediyoruz” dedi. 2019 yılında hizmet verdikleri ilçelerdeki veriler göz önüne alındığında toplam 9 bin 127 adet asansör kontrolü gerçekleştirdiklerini belirten Yücesoy, “903 adeti Yeşil Etiket, 3 bin 278 adeti Mavi Etiketi, bin 209 Adeti Sarı Etiket, 3 bin 737 Adet Kırmızı Etiket almıştır. Bu sayılar dikkate alındığında asansörlerin yaklaşık yüzde 50’sini kullanılır durumda olduğu görülmektedir. Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından çok önemli olan bu konuda daha duyarlı davranmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“SÜRECİN DOĞRU YÖNETİLMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR”

Pandemi sürecine iş güvenliği açısından baktıklarında toplu korumanın kişisel korumadan öncelikli olduğunun aşikar olduğunu söyleyen Yücesoy, “Bu durumdan dolayı Pandemi döneminde gündeme gelen İklimlendirme ve tesisat sistemleri ile ilgili alınacak önlemler konusunda toplumun doğru bilgilendirilmesi ve sürecin doğru yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu konuda duymuş olduğumuz mesleki sorumluluk gereği, Makina Mühendisleri Odası İklimlendirme Teknik Kurulu’nun, çalışmalarına başlaması ve bu konuda en sağlıklı ve doğru bilginin toplum yararına sunulması konusuna büyük önem veriyoruz.   Hastane ve sağlık yapıları, oteller, alışveriş merkezleri, askeri ve lojistik yapılar, spor tesisleri-yüzme havuzları, okullar ve eğitim tesisleri, konutlar, fabrika ve endüstriyel tesisler, düğün salonu-restoran ve barlarda hangi teknik önlemlerin alınması ve neler yapılması gerektiği ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.  Bu merkezlerde bulunan Klima santralları (taze havalı, karışım havalı santrallar) ile diğer cihaz ve sistemlere ait alınması tavsiye edilen önlemlerin yanı sıra mevcut durum raporunun çıkarılması, bir pandemi senaryosu hazırlanması ve uygulamaya dair aşamaları içeren iş akışı başlıkları altında dile getirilen tüm önlemler, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyelerine ek olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda kontroller de isteğe bağlı olarak yapılmaktadır. Bunun yanı sıra meslektaşlarımıza hukuk danışmanlığı hizmeti de ücretsiz olarak sağlanmaktadır. MMO Mersin Şubesi bilimsel, sosyal,  kültürel ve mesleki etkinlikleri üyelerimize ve tüm Mersinlilerin katılımına açıktır” diye sözlerini tamamladı.

İBRAHİM YÜCESOY KİMDİR?
1981 yılında Mersin’de dünyaya geldim. İlk, orta ve lise eğitimimi Toros Koleji’nde tamamladım. İstanbul Doğuş Üniversitesi Endüstri mühendisliği bölümünden mezunum. Yüksek lisansımı Toros Üniversitesi Endüstri mühendisliği bölümünde yaptım. İş hayatıma otomotiv sanayinde başladım. Çukurova Makina ve Perkins Motor’da mühendis olarak görev aldım. 2013 yılında kentimizde gerçekleştirilen XVII. Akdeniz Oyunlarında ulaşım direktörlüğünde havalimanından sorumlu direktör yardımcısı olarak görev aldım. Oyunların bitiminden beri Toros Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak İş Sağlığı ve güvenliği dersleri veriyorum. Aynı zamanda aile firmamız olan Yücesoylar Tarım’da danışmanlık yapıyorum. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubede üç dönem yönetim kurulu üyesi olarak katkıda bulundum. Bu dönem, üyelerimizin takdiri ile yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktayım.

 


Etiket: yücesoy, güneş, enerjisi


Yorum Ekle comment Yorumlar (0)

 
 
  SOSYAL MEDYA
 
 
  GAZETEMİZ
 
 
 
  BASIN İLAN
 
 
  HAVA DURUMU
 
 
  FACEBOOK
 

 
 
 


 

Çukurova Gazetesi Mersin | Siteden yararlanırken yayın politikamızı okumanızı tavsiye ederiz. cukukovagazetesi.com © Copyright 2021 Tüm hakları saklıdır.
İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz. Hakimiyet Gazetesi basın ve yayın meslek ilkelerine uyar.

URA MEDYA