MUHSGK YİNE ERTELENDİ!
 • M. BahadırBalcılar
  • M. Bahadır Balcılar
  • m.bahadirbalcilar@gmail.com
  • 11 Şubat 2020 - 17:53:25

Bilindiği üzere kamuoyuna yansıyan şekliyle; kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin artırılması, birden fazla işveren yanında çalışanların tespiti, eksik veya hiç bildirilmeyen çalışanların tespiti ve önlem alınması, birden fazla iş yerinden AGİ alınmasının önlenmesi ve haksız yere engelli vergi indirimi yapanların tespiti gibi gerekçelerle Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi projesi başlatılmış ve ilk defa Kırşehir’de 01.06.2017 tarihinde uygulamaya girmişti.

Diğer taraftan 01.01.2018 tarihinde de Türkiye genelinde uygulanması planlanmıştı. Ancak belirtilen tarihte, Türkiye genelinde uygulamaya geçilmesi beklenirken Maliye Bakanlığı tarafından Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 Sıra Numaralı Genel Tebliğinde değişiklik yapılarak 01.01.2018 tarihinden itibaren Kırşehir ile birlikte hem nüfus hem de işletme olarak küçük ölçekli mükelleflerin bulunduğu, Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler veya işverenler de uygulamaya dahil edilerek uygulama alanı genişletilmiştir. Türkiye geneli muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmesi yükümlülüğüne ise yine aynı Tebliğ’de 01.07.2018 tarihi itibarıyla geçileceği duyurulmuştur.

Yapılan yeni düzenlemeyle gelir vergisi stopaj bildirimleri ile prime esas kazançları gösterir aylık prim hizmet bilgilerinin, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi adıyla tek bir e-beyanname ile aynı anda Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bilgi işlem birimlerine iletilmesi hedeflenmiştir. Ancak her iki Kurumun teknik ve sistematik alt yapısının henüz tam ve hızlı bir işleyiş içinde olmaması nedeniyle Türkiye geneline yönelik uygulama bir süre daha ertelenmiştir.

Ayrıca tek şifre nedeni ile hem çalışanların kimlik bilgileri bazında prime esas kazançları, bu kazançlardan oluşan gelir vergisi matrahı ve anılan kazançlarından kesilen gelir vergisi gibi birçok bilginin şifre yetkilisince, herhangi bir çalışanın ücretinin ve diğer bilgilerinin görülmesi “gizlilik ihlali” ne yol açacağı endişesi taşınmaktaydı. Belirtilen endişenin giderilmesi amacıyla Gelir İdaresince 122 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküsü yayınlanmıştır. Bu sirküyle ücret gizliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, 1003 kodlu beyannamenin, 1003A ve 1003B olarak verilme imkânı getirilmiştir. Böylece sadece prim hizmet bildiriminde bulunulmasını sağlayan 1003B numaralı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin ayrı bir şifreyle verilmesi sağlanmıştır.

Geçtiğimiz günlerde bu köşemizde yayımlanmış olan yazımızda da Ocak 2020 dönemine ilişkin çalışanlara ait vergi ve prim kesintisi bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle beyan edilmesinin mükelleflerimize, meslek mensubu arkadaşlarımıza ve ilgili kurumlarımıza kolaylıklar sağlaması yönündeki memnuniyetimizi dile getirmiştik. Hatta dördüncü dönem geçici vergi beyannamesinin, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ile birleştirilmesi suretiyle de hem mükelleflerimize hem de meslek mensuplarına bir nebze de olsa nefes aldırma imkânı sağlanması konusunda da temennide bulunmuştuk.

Ancak 09 Şubat 2020 tarihli ve 31034 sayılı resmî gazetede Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 Sıra numaralı Genel Tebliğinde değişiklik yapan aynı isimli 7 sıra numaralı tebliğ ile Türkiye genelindeki uygulamanın 1 Mart 2020 tarihinden sonra başlaması uygun bulunmuştur. Dolayısıyla Türkiye geneli uygulama bir kez daha ertelenmiştir. Böylece Mart 2020 dönemine ait bilgilerin 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi öngörülmüştür.

Ayrıca bu erteleme sırasında mevcut uygulamayı kullanmaya devam eden illere Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler veya işverenlerde ilave edilmiştir. Bu durumda belirtilen iller uygulamaya 01.01.2020 tarihinden itibaren başlamış olacaktır.

Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, belirtilen illerdeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.

Ayrıca sözü edilen illerde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmeye devam edilecektir.

Görüldüğü üzere Kırşehir ilinde 01.06.2017 tarihinde başlayan pilot uygulamanın, Türkiye genelinde kullanılmasına henüz geçilememiştir. Eller yapay zekâ uygulamalarını geliştirirken, biz yaklaşık üç yılda, iki beyanname bilgisinin tek beyanname ile bildirilmesini sağlayacak uygulamanın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayamıyoruz. Belirtilen ötelemelerle Kurumlarımıza olan güvenilirliğin zedelenmesine, eski bir Maliye çalışanı olarak, üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Umarım bu son öteleme olur.

 • Etiketler
 • Yorumla
KÖŞE YAZARLARI
Reklam alanıdır
ÖNE ÇIKANLAR
  Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz