Yazar : M. Bahadır Balcılar
 • KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI
 • KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

  Kısa çalışma uygulaması; Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en a..

  25 Mart 2020 - 17:02:58
 • TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI
 • TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

  25 Şubat 2020 tarih ve 31050 sayılı Resmî Gazetede Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda, değişiklik yapılmasına ilişkin 2151 sayılı Karar yayımlanmıştır.  Söz konusu Karar ile çok uluslu işletmeler grubu kapsamında bulunan büyü..

  11 Mart 2020 - 18:17:26
 • ŞİRKETİN OTAKLA OLAN BORÇ VE ALACAK İLİŞKİSİ
 • ŞİRKETİN OTAKLA OLAN BORÇ VE ALACAK İLİŞKİSİ

  Hatırlanacağı üzere 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girene kadar limited şirketlerin en az iki, anonim şirketlerinde en az beş ortaklı olması gerekiyordu. Ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin, ne yazık ki gelişmiş ülkelerdeki gibi kurumsal bir y..

  3 Mart 2020 - 17:39:00
 • BİNEK ARAÇLARINDA GİDER KISITLAMASI
 • BİNEK ARAÇLARINDA GİDER KISITLAMASI

  Bilindiği üzere 7194 Sayılı Kanun’la 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40’ıncı ve “mesleki giderler” başlıklı 68’inci maddelerinde yapılan değişikliklerle binek otomobillerine yönelik olarak 01.01.2020 tarihinden itibaren başlaya..

  26 Şubat 2020 - 16:47:02
 • DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDE YENİ DÖNEM
 • DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDE YENİ DÖNEM

  Bilindiği üzere, çok kazanandan çok vergi alacağız sloganıyla 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı resmî gazetede 7194 sayılı kanunun yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Sözü edilen kanunun bazı maddeleriyle, Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen 42 ila 49 uncu maddeleriyle, ..

  18 Şubat 2020 - 17:08:07
 • MUHSGK YİNE ERTELENDİ!
 • MUHSGK YİNE ERTELENDİ!

  Bilindiği üzere kamuoyuna yansıyan şekliyle; kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin artırılması, birden fazla işveren yanında çalışanların tespiti, eksik veya hiç bildirilmeyen çalışanların tespiti ve önlem alınması, birden fazla iş yerinden AGİ alınmasının önlenmesi..

  11 Şubat 2020 - 17:53:25
 • KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİNE ESAS NAKİT SERMAYE FAİZİ
 • KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİNE ESAS NAKİT SERMAYE FAİZİ

  Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2019 yılına ilişkin olarak bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarından ticari kredilere uygulanan en son faiz oranın %12,02 olduğu açıklanmıştır. Kurumlar Vergi..

  4 Şubat 2020 - 17:31:35
 • MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ
 • MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ

  Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 98/A maddesiyle;  Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi hususunda zorunluluk getirmeye veya kaldırmaya, kapsama girecekleri gruplar, sektörler, gayrisafi iş hasılatları, i..

  28 Ocak 2020 - 17:43:07
 • İHRACAT BEDELLERİYLE İLGİLİ YENİ DÖNEM
 • İHRACAT BEDELLERİYLE İLGİLİ YENİ DÖNEM

  Hatırlanacağı üzere 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 sayılı resmi gazetede Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/48 sayılı Tebliğde değişiklik yapılmasına dair 2019-32/56 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ ile ihracat bedell..

  21 Ocak 2020 - 17:19:56
 • DEĞİŞEN GÜNDELİKLER VE ÖDENME ŞARTLARI
 • DEĞİŞEN GÜNDELİKLER VE ÖDENME ŞARTLARI

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 24/2.maddesine göre Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak..

  19 Ocak 2020 - 12:51:49
 • Toplam 2 sayfa içerisinde şuan’da 1. sayfasınız

Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz